CO.LABORATIONS | Partnerships in Media and Culture

Ithaka Mediawijsheid

Ithaka Mediawijsheid is een pilotproject waarin actuele lessen in mediawijsheid worden aangeboden aan leerlingen van de internationale schakelklassen in de regio Utrecht. Docenten van departement Media en Cultuurwetenschappen bieden leerlingen van Ithaka theorie en doe-opdrachten met betrekking tot de impact van verschillende vormen van media op het leven van jongeren in de wereld anno 2017.

Naast het klassikaal bekijken en bespreken van de werking van storytelling, beeldtaal en audiovisuele technieken, werken de leerlingen individueel en in kleine teams aan korte foto-, film- interview- en schrijfopdrachten. Ze leren zichzelf weloverwogen te presenteren door middel van verschillende media. Door met elkaar het materiaal te bekijken en bespreken, ontstaan er discussies over de impact van het gerealiseerde materiaal, voor anderen en voor henzelf.

Ithaka is een school voor jongeren in de regio Utrecht, die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. De voornaamste taak van de school is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs. De duur van het verblijf op Ithaka kan variëren van een half tot 3 jaar, afhankelijk van de vooropleiding en Nederlandse taalbeheersing van de leerling.

Door de samenwerking van o.a. audiovisueel docent Sanne Sprenger en wetenschappelijk docent Koen Leurs met klassenmentoren van Ithaka wordt er gewerkt aan een continue aanpasbaar lespakket (op actualiteit en niveau) voor leerlingen met verschillende leerniveaus en culturele achtergronden.

Door het bieden van dit mediaonderwijs op de Ithaka, fungeert deze school tevens als veldwerklocatie voor MCW om etnografisch onderzoek te doen naar mediagebruik van migrantenjongeren.

Na het doorlopen van het lespakket mediawijsheid, hebben de leerlingen op Ithaka eigen werk geproduceerd én nagedacht over wie ze dit willen laten zien.

Deze producten worden vervolgens ingezet om hen te leren reflecteren op hoe zij zich als persoon kunnen en willen profileren in de huidige samenleving en in de media in het bijzonder.

Na het realiseren van deze 10-delige lessenserie, zal het project worden vervolgd door dan de docenten van Ithaka te trainen in het zelf aanbieden van een flexibel lespakket Mediawijsheid. Daarmee kunnen zij in het vervolg inspelen op wat in het  moment relevant is voor de actualiteit en de achtergronden en leerniveaus van de leerlingen op Ithaka.

Thema’s: mediawijsheid, diversiteit, stad

Strategische thema’s: Dynamics of youth, sustainability

Focusgebieden: Education for Learning Societies, Cultures, Citizenship and Human Rights