CO.LABORATIONS | Partnerships in Media and Culture

Over partnerschappen

[in Dutch] Wat verstaat Co.Laborations onder partnerschap? Een eerste aanzet:

Wie – Het MCW EC bundelt bestaande relaties en gaat interdisciplinaire samenwerkingen aan met partijen uit het media- en cultuurveld. Dat kunnen non-profit en for-profit organisaties zijn.

Wat – Vanuit het perspectief van MCW leveren de partnerschappen een bijdrage aan éen of meerdere van de volgende zaken: experiment, innovatie en versterking onderwijs, ontwikkeling/verdieping/versterking onderzoek, opbouw strategische netwerken met externe partijen, publieke relevantie wetenschap, arbeidsmarkttoeleiding studenten, werkplezier staff en studenten.

Waarom – Het MCW EC vindt het belangrijk om de kloof te dichten tussen wetenschap, de professionele praktijk en het bredere publiek. Het EC meent dat de geesteswetenschappen in het algemeen en de media- en cultuurwetenschappen in het bijzonder een belangrijke maatschappelijke taak hebben om actuele maatschappelijke en/of professionele debatten te verrijken met academische kennis en concepten. Verder is het belangrijk dat studenten in een vroeg stadium kennis maken met hun latere veldveld. Ook dient het EC een strategisch belang om in een veranderend krachtenveld rondom de wetenschappelijke praktijk de Geesteswetenschappen/MCW aan de UU en in NL op de kaart te zetten als relevant en innovatief. Dankzij zulke partnerschappen wil het EC bijdragen aan de zichtbaarheid van MCW, inhoudelijke kruisbestuiving (extern en intern), en plezier en energie.

Waar – samenwerkingen met partners vinden bij voorkeur plaats in Parnassos, tenzij er een goede reden is voor een andere lokatie.

Wanneer – De intentie van het partnerschap is om meer te doen dan een eenmalig en kortdurende samenwerking (gelegenheidscoalitie), maar om gedurende langere periode meerdere projecten te doen en zo langdurige samenwerkingen aan te gaan.

Hoe – Er is sprake van een complementaire en gelijkwaardige uitwisseling. Daarbij draagt MCW o.a. bij met: academische verdieping, expertise, studenten, kleine budgetten, faciliteiten; van de partnerpartij wordt een soortgelijke inzet verwacht. Deze intentie wordt idealiter op schrift vastgelegd. Beide partijen kunnen te allen tijden het partnerschap weer opzeggen.