Logo Utrecht University

CO.LABORATIONS | Partnerships in Media and Culture

Agenda

22 - 24 November 2018
Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht

Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia – KVNM Conference

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan organiseert de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis het internationale congres Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia, dat plaatsvindt van 22 tot en met 24 november 2018 in Paushuize te Utrecht.

Mede door inspanningen van de KVNM, de oudste musicologische vereniging ter wereld, werd in 1930 in Utrecht de eerste Nederlandse leerstoel muziekwetenschap opgericht. Hoewel de band van de KVNM met de universiteit sindsdien heel nauw is geweest, is de KVNM een zelfstandige vereniging gebleven en vormt zij tot op de dag van vandaag een schakel tussen de wetenschap, het muziekleven en de samenleving. Die rol als intermediair heeft ook steeds een belangrijke internationale component gehad.

De positie van intermediair is niet uniek voor de Nederlandse situatie, maar blijkt karakteristiek voor musicologische verenigingen. Vertegenwoordigers van een groot aantal Europese musicologische verenigingen en van de vier R-projects (RISM, RILM, RIdIM en RIPM) bespreken tijdens dit congres de verschillende manieren waarop hun rol als intermediair tot stand is gekomen. Bovendien leveren studenten van de twee muziekwetenschappelijke studieverenigingen een korte bijdrage.

Het congres wil de internationale samenwerking van musicologische verenigingen stimuleren en de toekomst als intermediairs in de samenleving, het muziekleven en de wetenschap met nieuw elan tegemoet treden. Het congres sluit daarom af met de oprichting van een nieuw, overkoepelend netwerk: Network of European Musicological Societies, NEMS.

Programma en meer informatie: klik hier.
Aanmelden bij: Dr. Petra van Langen, secretaris@kvnm.nl, in verband met de catering bij voorkeur vóór 5 november.

 

—English version—

For the occasion of its 150 year anniversary, the Royal Society for Dutch Music History (KVNM) organises the international conference Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia, which will take place from 22 to 24 november 2018 in Paushuize in Utrecht.

Thanks in part to the efforts of the KVNM, the oldest musicological society in the world, the first Dutch chair in musicology was founded in Utrecht in 1930. Although the relationship between the KVNM and the university has always been close, the KVNM is an independent organization that still forms a link between scholarship, musical life, and society. This role has always had an important international component.

This intermediary position is not unique to the Dutch situation, and remains characteristic for musicological societies. Representatives from a large number of European musicological societies and from the four ‘R-projects’ (RISM, RILM, RIdIM and RIPM) come together during this conference to discuss how their role as intermediary arose. Students from two musicological student societies will also participate.

The conference aims to stimulate the international cooperation of musicological societies, and will therefore end with the establishment of a new umbrella network: Network of European Musicological Societies, NEMS.

For the programme and more information, see this page. 

Register with: Dr Petra van Langen, secretaris@kvnm.nl, for catering reasons preferably before november 5.