Logo Utrecht University

CO.LABORATIONS | Partnerships in Media and Culture

Agenda

28 Mar 2018 - 23 May 2018
WKZ, Auditorium

Neem deel aan de dialoog tussen de kunsten, geneeskunde en geesteswetenschappen

Ben je professional in de sociale wetenschappen, de geesteswetenschappen of geneeskunde en geïnteresseerd in de kunsten, geneeskunde en geesteswetenschappen? Kom dan naar de publieksdialogen van de Nieuwe Utrechtse School. Elke bijeenkomst heeft een centraal thema dat de aanleiding vormt voor een indringende dialoog tussen kunstenaars, geneeskundigen, geesteswetenschappers en patiëntvertegenwoordigers. De eerste bijeenkomst op 24 januari gaat over Literatuur, narrativiteit en psychiatrie.

De Nieuwe Utrechtse School is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Geneeskunde/UMC Utrecht en de faculteit Geesteswetenschappen.

Literatuur, narrativiteit en psychiatrie

De eerste publieksdialoog vindt plaats op woensdag 24 januari 2018 en richt zich op de relaties tussen literatuur, narrativiteit en psychiatrie. Schrijver en ervaringsdeskundige Femke Schavemakers (auteur van de roman Karkas), hoofd afdeling psychiatrie UMC Utrecht prof. dr. Floor Scheepers en docentonderzoeker dr. Gaston Fransen (UMC Utrecht/UvA) gaan over dit onderwerp met elkaar en het publiek in gesprek. Lees meer.

Thema’s en data bijeenkomsten

De volgende publieksdialogen vinden plaats op:

  • 28 februari: Lichamelijkheid, dans en psychosomatiek
  • 28 maart: Zingeving van ziekte in en door muziek
  • 25 april: Heelkunst, beeldende kunst en de klinische blik
  • 23 mei: Intersubjectiviteit, theater en medisch/psychotrauma

Uiteindelijk komen de publieksdialogen samen in een internationale summerschool in juli 2018.

Inschrijven

De publieksdialogen zijn kosteloos en vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het auditorium van het WKZ.

De dialogen zijn bedoeld voor studenten, PhD’s, zorgprofessionals en patiënten, kunstenaars en wetenschappers van Geneeskunde, Geestesweteschappen en Sociale Wetenschappen. Schrijf je op tijd in, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Over de Nieuwe Utrechtse School

Aan de Universiteit Utrecht kreeg de uitwisseling tussen geneeskunde en de geesteswetenschappen tussen 1945-1960 eerder vorm binnen ‘De Utrechtse School’. Dit samenwerkingsverband tussen onderzoekers, wetenschappers en clinici in de geneeskunde, psychologie, pedagogiek en psychiatrie ontstond vanuit gedeelde geesteswetenschappelijke overtuigingen.

Het wordt steeds duidelijker dat een structurele voortzetting van deze wisselwerking van belang is voor toekomstige wetenschappers en zorgprofessionals. Immers, de democratisering van kennis en de voortschrijdende technologische ontwikkelingen op onder andere het gebied van artificiële intelligentie, big data, text-mining, genome-sequencing, robotica en machine-learning vragen om een fundamentele heroverweging van niet alleen de waarden, maar ook de benodigde vaardigheden binnen de toekomstige gezondheidszorg. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat kunstenaars en geesteswetenschappers een belangrijke rol kunnen spelen in het vormgeven van het ideaal van ‘persoonsgerichte zorg’.

Meer informatie

Bekijk de website voor uitgebreide informatie over het programma.
Heb je een algemene vraag over de publieksdialogen? Neem dan contact op via nieuweutrechtseschool@umcutrecht.nl.

 

Contactpersoon:

nieuweutrechtseschool@umcutrecht.nl