CO.LABORATIONS | Partnerships in Media and Culture

Projects

Platform-Scenography: Live Action Research

Platform-Scenography (P-S) is een netwerk dat de tijd neemt en hardop kijkt, denkt en spreekt over scenografie om zo het vakgebied te onderzoeken. Het biedt een platform waar ontwerpers uit het theater (ruimte, licht, geluid, video, kostuum) en aanverwante domeinen (architectuur, openbare ruimte, mode, tentoonstellingen), dramaturgen en kunst- en cultuurwetenschappers met een interesse in ruimtelijke vormgeving elkaar kunnen ontmoeten om hun praktijk en expertise met elkaar te delen.

Deelnemers project Kleinpolderplein – foto Tineke de Lange

P-S is opgericht door Liesbeth Groot Nibbelink (theaterwetenschapper departement Media- en Cultuurwetenschappen), Anne Karin ten Bosch (scenograaf) en Nienke Scholts (dramaturg) en wordt aangestuurd door een redactie bestaande uit theaterwetenschappers, scenografen en dramaturgen. Naast Liesbeth Groot Nibbelink, maakt ook Sigrid Merx (theaterwetenschapper departement Media- en Cultuurwetenschappen) deel uit van deze redactie.

P-S is geïnteresseerd in ruimtelijke vormgeving in de meest brede zin van het woord, met een bijzondere interesse in de stedelijke publieke ruimte. Vanuit het perspectief van theater en scenografie onderzoekt het platform op verschillende manieren hoe de publieke ruimte wordt vormgegeven en hoe dit ontwerp invloed heeft op hoe mensen zich in de publieke ruimte begeven en gedragen en wat zij (kunnen) ervaren.

P-S is ervan overtuigd dat denken ontstaat in het doen en in de uitwisseling. Daarom geeft zij haar onderzoek vorm als een publieke, collectieve activiteit, waarbij verschillende mensen met verschillende expertises er gedurende 1 of meerdere dagen op uit worden gestuurd om een specifieke ruimte te observeren en te onderzoeken vanuit een door P-S aangeboden kader, vorm en vraagstelling. Deelnemers wordt gevraagd hun observaties vast te leggen in beeld, tekst en/of geluid. De belangrijkste observaties en inzichten worden als onderdeel van het evenement gedeeld en besproken en ter plekke vertaald naar een geschikte vorm van analoge of digitale publicatie (o.a. tijdschrift, beeldcollage, tentoonstelling, video). Deze vorm van onderzoek doen, noemt P-S ‘live action research’.

Live action research evenementen vonden tot nu toe onder andere plaats in Praag (onderzoek naar de theatralisering van de binnenstad), op het verkeersknooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam (onderzoek naar de verbeelding van de toekomst van de stad), in de Internationale Zone in Den Haag (onderzoek naar de vormgeving van veiligheid, op de Amsterdamse Straatweg in Utrecht (onderzoek naar ‘facades’ – gevels, etalages, ramen – en hoe deze bemiddelen tussen binnen- en buitenwereld) en in Athene (onderzoek naar plekken van ‘crisis’ en hun vormgeving)

www.platform-scenography.nl